top of page

Journalsystem Pimbury

Journalföringssystemet som jag använder heter Pimbury Dental app. Alla behandlingar läggs in i detta system och du som kund får ut en kopia på journalen efter slutförd behandling. Att kunna lägga historiken tillsammans med hästens helsekort, gör att du som kund kan följa vad som händer i munnen.

Journalsystem

Få mer inblick som hästägare

För den som har ett intresse av hur hästen såg ut i mun i tillägg till det du ser under behandlingen, kan vi gå igenom journalen på plats i stallet, och du har möjlighet att få ting förklarat.

All historik på din häst

Jag har tillgång till all historik på tidigare behandlingar. Då kan vi ilag se utvecklingen i hästens mun och jag har lättare att komma ihåg vad jag jobbade med sist. Vid försäljning är det värdefullt att kunna lägga vid dessa dokument.

Journalsystem
Journalsystem

Detaljerade journaler

Med journalsystemet som jag har med mig ute i stallet, fyller jag i hur hästen såg ut före behandling med noteringar och ritning hur hästen är behandlad.

Journal på E-post

Så fort behandlingen är klar så går det iväg en kopia på journalen till din E-post.

Journalsystem
bottom of page